Afrasteringen

Jahrenlange ervaring- al 40 Jaar producent en leverancier van draadafrasteringen. Deskundig de einige producent van draad afrasteringen die zich van oorspronkelijk landbouwbedrijf en aannemer voor afrasteringen verder heeft ontwickeld.